Formulár pre vrátenie tovaru

Kategórie
 
 
 

Pinterest - aliceandalice.sk Instagram - aliceandalice.sk Facebook - aliceandalice.sk

 
 
 
 

Formulár pre vrátenie tovaru

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) –

Komu ADVISO, s.r.o., Partizánska 8, 81103 Bratislava, contact@aliceandalice.com 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dôvod: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

 

 * Nehodiace sa prečiarknite.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia