Riešenia sporov online (RSO)

Kategórie
 
 
 

Pinterest - aliceandalice.sk Instagram - aliceandalice.sk Facebook - aliceandalice.sk

 
 
 
 

Riešenie sporov online (RSO)

žení zákazníci, 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosťžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na contact@aliceandalice.com .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia